2018 yil II chorak

648

 ББК    84

 И     84   Исомиддинов, Салоҳиддин

   Тақдир чизиғи:   қисса ва ҳикоялар / С. Исомиддинов. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015.-104б.

      Асарнинг асосий ғоясинин одамийлик, ҳақиқий меҳр-муҳаббат, садоқат, эзгулик мавзулари  ташкил этади.

 

КБК  84

     М  32    Маҳфуз, Нажиб

              Бир кунлик бахт:  ҳикоялар / Н. Маҳфуз; рус тилидан Л. Шоимова таржимаси. – Тошкент: “Ўзбекистон” , 2016.-166 б.

 Шоир ўз асарларида шундай инсонларни тасвирлайдики, улар оддий касб эгалари, гарчи киракаш ёхуд камбағал оила фарзанди бўлсаларда, қахрамонларни қийнаётган саволлару жумбоқлар ўқувчини-да уйга толдиради, босиб ўтган умр йўлига ўгирилиб қарашга мажбур этади.

 

КБК   84

     С   30     Санаев, Исмат

         Сўз суйдирган сеҳр [Матн] девон / И. Санаев.- Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-184 б.

           Туюқлардан иборат “Сўз суйдирган сеҳр” деб номланган мазкур девонда элликдан ортик туюқни киритмаган.

 

 

КБК  84

      Л   77    Федерико Гарсиа Лорка.

             Ой тўлишган кечада (Тузувчи ва сўз боши муаллифи: Эргаш Очилов). – Тошкент: Ўзбекистон, 2012.-192 б

 

 

 

 

КБК  84

     С  75   Содиқов, Муҳаммад.

         Пул жаноби олийлари (Матн) / М.Содиков.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.-80 б.

Асар воқеалари шўро даврида бўлиб ўтган. Асарни ўқиб хато ва камчиликларни такрорламасликка ҳаракат қиласиз.

 

КБК  84

   В  78   Войнич, Этел Лилиан

    Сўна: роман/Э.Л.Войнич; Русчадан  М.Исмоилий таржимаси; нашрга тайёрловчи И. Аҳмедов.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2015.-384 б.

   Ушбу романда XIX аср воқеа-ходисалари тўлақонли бўёқларда ёрқин акс эттирилган. Асарда дўстликка садоқат, ишончга хиёнат, инсоннинг ўз тили билан бошига тушган кулфатлар ҳамда шу каби бир-биридан қизиқарли ҳаётий жараёнлар моҳирлик билан баён этилган.

 

КБК  84

     Ф  79   Фозилов, Носир.

          Кўклам қиссалари (Матн): қиссалар /  Н. Фозилов.- Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016-264 б.

           Ушбу китобда  адибнинг “Саратон” ва “Қуш қаноти билан” номли қизиқарли қиссалар жамланган.

 

 

КБК  84

     Э   78   Эркин, Ошиқ.

            Юрагимдан жой бераман (Матн): Шеърлар / О.Эркин.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016-176 б.

              Ушбу шеърлар тўплами ўзига хос чиройли оҳанг, самимий кўнгил изхорлари шеърхон эътиборини ўзига тортади.

 

КБК  84

     Н  18   Назир, Ҳаким

       Номи чиқмаган хотин / Ҳаким Назир; Тўплаб нашрга тайёрловчи Л. Игамова.- Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2015.-192 б.

  Китобда адибнинг энг сара ҳикоялари жамланган бўлиб, ушбу ҳикояларда турли характердаги инсонларнинг тақдири, кечинмалари, ўй фикрлари, воқеа-ҳодисалар ўзига хос санъаткорона тарзда ҳаётий тасвирланган.

 

КБК   84

     Т  98   Тўхтабоев, Худойберди

         Мунгли кўзлар: Эртак-роман/  Худойберди Тўхтабоев. –Т.: Янги аср авлоди, 2016.-308 б.

          Мол-дунёни ҳар нарсадан устун билган ва охир-оқибатда гулдек фарзандларининг аччиқ қисматига  сабаб бўлган ота-она ҳақида ҳикоя қилади.

 

 

КБК  84

   М   93   Мухтор, Асқар

Чинор: роман / Асқар Мухтор.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2017.-576 б.

       Асарда оила боши Очил буванинг сафари билан шартли равишта ўзаро боғланган қиссаларнинг ҳар бири мустақил ааҳлоқий-эстетик фикрларни илганри суради.

 

КБК  84

     Н   57   Низанов, Муродбой

     Ақчагул / М. Низанов. Тошкент: “Ўзбекистон” 2016.-120 б.

     Асарда биз билан ҳамнафас яшаётган инсонларнинг ўзгаларникига ўхшамайдиган ҳаёт тарзи, ўй кечинмалари, бетакрор характери маҳорат билан тасвириланган.

 

КБК  94

     Ҳ   47

        Ҳикматли дунё (Матн) / Тўлқин Муҳиддин.-Тошкент: “Ўзбекистон”, НМИУ 2017.-80 б

          Ушбу тўплам ота-она, қариндош-уруғ ва дўстларни қадрлашга, инсонпарвар, хушвеъл бўлишга ундайди.

 

 

 

 

КБК  82

   М  47  Очилов Эргаш

            Меҳригиёҳ: Ўзбек халқ қўшиқлари / тўпловчи ва сўзбоши муаллифи Эргаш Очилов.-Тошкент: “ЎЗбекистон”, 2016.-320 б.

 

 

 

КБК   87

    А   45   Абулфараж

           Ҳикматлар ва ҳикоялар (Матн) / Абулфараж; русчадан Қ.Носиров таржимаси.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-136 б.

           Мазкур тўпламда турли дин, миллат ва касб вакиллари бўлган оқил кишиларнинг ҳаётидаги ибратли ҳикматлар келтирилган.

 

КБК  86

   И   84   Исҳоқова, Замира

         Машраб / З. Исҳоқова; ғоя муаллифи ва масъул муҳаррир Қ.Ражабов.-Тошкент:  “Ўзбекистон”, 2015.-128 б.

             Ушбу рисолада Машрабнинг ҳаёт ва ижод йўли мухтасар ёритилган.

 

КБК  84

 В  88  Воҳидов, Эркин

         Девон,. Сенга бахтдан тахт тиларман: Ғазаллар, муҳаммаслар, қасидалар, қитъа ва фардлар / Э. Воҳидов.-Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017.-208 б.

   Ушбу рисолада Эркин Воҳидовнингтурли йиллардаги ижод маҳсуллари тўпланган.

 

КБК  84

    Р  33   Рахмон, Ғози

           Булбул қанотидаги битиклар: Ҳикоялар / Ғ. Раҳмон.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015-.-288 б.

 

 

 

КБК  84

     З  31  Замятин, Евгиний

         Қадимги Рим ва Атилла (Матн): қисса / Е. Замятин; русчадан М.Мирзо  таржимаси.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-152 б.

        Қиссада Атилланинг болалик ва ўсмирлик йилларини қаламга олади.

 

КБК  84

Ж  96 Жўра, Ўткир

Гул юзлигим (Матн):  Шеърлар / Ж.Ўткир. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015.- 96 б.

Ушбу тўплам шеъриятга иштиёқманд кишилар учун мўлжалланган.

 

КБК  84

Б  45   Тоғай, Отажон.

Бегона:  роман / таржимонлар: М. Сапаров, М. Аҳмад. Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015.-424 б.

Ушбу романда 150 йил олдин туркманлар қўлида асир тушган француз капрали Гулибеф де Блоквилнинг ғаройиб драматик қисмати ҳақида.

 

КБК  84

     А  37   Азим, Абдумажид

         Ошиқ дилим: шеърлар / А.Азим.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2015.-200 б.

       Муаллифнинг ушбу китобига “Қалбимнинг Ватани”, “Қуёш боласи”, каби тўпламларидан айрим шеърлар ҳамда кейинги йилларда ёзилган сара ижод намуналари киритилган.

 

КБК  84

     Д   99  Дўстмуҳаммад, Хуршид

          Донишманд Сизиф (Матн)/ Х. Дўстмуҳаммад-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-360 б.

   Романда кенг оммалашган афсонавий-мифологик қаҳрамон мубтало этилган шафқатсиз қисмат орқали инсон, дунё, муносабатлар гирдоби  ҳақида ўзига хос кузатишлари, ўйларини муҳтарам китобхонлар эътиборига ҳавола этади.

 

КБК  84

   А  98  Аҳмедова,  Ҳалима

      Яшил (Матн): Шеърлар / Аҳмедова Ҳ.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016.-168 б.

      Ушбу китоб шеъриятга ихлосмандлар учун мўлжалланган.

 

КБК  84

      С  76   Содиқ, Фахриддин

           Йигирма йиллик ваъда (Матн): ҳикоялар / С. Фахриддин.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016.-176 б.

       Бу дунёда ҳамманинг ҳам ўзигагина хос қувончу ташвишлари бор. Лекин бу алоҳидалик ичра барчага бирдек таалуқли ҳаётий ҳолатлар ҳам борки, бу мўъжаз тафсилот сиз учун ҳам аҳамиятли, юрагингизга яқин.

 

КБК  84

     Қ  93  Қозончи, Аҳмад Лутфи

           Ўгай она: романлар. Аҳмад Лутфи Қозончи / Таржимонлар: Йўлдош Эшбек, Тўлқин Султонов ва бошқ.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2017.-368 б

      Ҳусн ва илму одобда бенуқсон бўлганўн тўққиз ёшли Фотима нега икки етим фарзанднинг отасига турмушга чиқди?

 

 

КБК  84

  А  99  Аъзам, Эркин

     Эрталабки хаёллар /Э.Аъзам-Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015.-584 б.

     Мазкур тўпламга ёзувчининг кейинги чорак аср давомида матбуотда босилган “тарҳи тоза” публицистик асарлари жамланган.

 

КБК  84

    Ҳ  49  Ҳамроев, Шодиқул.

        Қақнус қанотидаги умр. (Матн): қисса ва ҳикоялар / Ш. Ҳамроев.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-152 б.

       Мазкур тўплам ҳаётнингабадийлиги, умрнинг ўткинчилиги, инсон тўғилганидан то умри поёнига етгунга қадар ўзи ишонган, суянган ҳақиқатларга интилиб яшаши ҳақидаги фалсавий қарашлар билан қоришиқ ҳолда битилган.

 

КБК  84

     М  36  Мақсуд, Туроб

            Қайтмас тўлқинлар / Т. Мақсуд.-Тошкент: Ўзбекистон, 2014.-520 б.

          Дунёнинг энг буюк тилсими Инсон! Бу тилсимнинг, бу мўъжизанинг гудаклик, болалик, ўсмирлик, ёшлик даврлари қандай кечади китоб шу хусусда.

 

КБК  84

     Г  83   Грехем, Кеннет

          Толзордан есган шамол (Матн): қисса (К. Грехем; инглиз тилидан Т. Жўраев таржимаси.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-264 б.

           Ёзувчининг ёлғиз ўғли ёзги таътил пайтида бувисиникига кетади.Бу соғинч отани ҳар кун ўғлига мактуб ёзишга ундайди.Шу мактублардан мазкур асар дунёга келди.

 

 

КБК  84

     Ч   34   Чейз, Жеймс Хедли

     Данғиллама ҳовлидаги ўлим  (Матн): детектив роман / Ж.Х.Чейз / таржимон Ф.Намозов.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016.-288 б.

           Оддий муштлашувдан бошланган машмаша катта изқуварликка сабаб бўлади. Сирли қотиллик, бир-биридан тушуниксиз гувохликлар, ноҳақ айбловлар ва туҳмат адолатсизликка олиб келади.

 

КБК  84

     А  52  Алп Ҳамид.

 Парилар тилсими: қисса / Ҳ. Алп.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015.-296 б.

Мазкур қиссада тғ одамлари ҳаёти, реал воқелик ва хаёлий олам манзаралари, онг ва хаёлотранглари теран ҳамда тиниқ чизгиларда акс эттирилган.

 

 

КБК  84

  Н  79   Норқобил, Қ

         Осмон остидаги сир / Қ. Норқобил.-Тошкент: “Ўзбекистон”, 2015.-232 б.

       Ҳикояларда икки жиҳат – афғон уруши мавзуси ва қадим Сурхон манзараси яққол кўриниб туради.

 

КБК   84

   С  22   Саййид, Сирожиддин.

         Онамнинг кулчалари (Матн): Шеърлар / С.Саййид.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.-224 б.

    Тўпламда она Ватан, Меҳр-муҳаббат, инсонийлик ва садоқат мавзуларида содиқ қолади.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.