Tanlangan bo'lim

Referatlar

Латинская Америка

Термин «Латинская Америка» можно рассматривать как регион, культурно-географический мир или группу государств, имеющих множество географических, политических, культурных и иных сходств между собой и в то же время сильно отличающихся от…

Kashtachilik san’ati tarixi

O`zbek milliy kashtado`zlik xalq hunarmandchilik san'atining eng qadimiy turlaridan bo`lib, u xalqning o`z turmushini go`zal qilish istagi natijasida yuzaga kelgan. Kashta kiyimlar va buyumlarni bezashda hamda ro`zg`or bezak buyumlari…

Ахборот технологияларининг ривожланиши боскичлари

1-боскичда хисоблаш техникаси, алгоритмлаштириш асослари ва инструментал воситалар фанлари утилиб, ахборот еки информация, информатика, хисоблаш техникаси ва бошка бир катор тушунчалар берилган эди. Айримларини эслатиб ўтамиз.

Haykaltaroshlik

Bolaligida loydan, keyinchalik qum, plastilindan turli (kuchukcha, хо'tikcha va boshqa) shakllar yasab о'ynamagan bola bo'lmasa kerak. Ana shu bolalik ermaklari ayrim bolalarning kelajagini ham belgilab beradi. Katta bo'lgan sari bolaning…

San`at

San`at–ijtimoiy ong shakillaridan biri bo`lib, insoniyat ma`naviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni ma`naviy anglaqshning maxsus turidir.

D.I.Mendeleev

Dastavval, kimyo so‘zining qanday ma'noni anglatishi borasidagi farazlar to‘g‘risida ma'lumot beraylik. Birinchi faraz, «Xem» - qora degani bo‘lib, qadimiy Misr nomidan kelib chiqqan.

Botir Zokirov

Botir Zokirov!... Qiyosi yo‘q va hech qachon bo‘linmaydigan, yaxlit olam... Qaniydi san'atkorning haqiqat ro‘parasida qanchalik xoksor bo‘lsa, jaholat qarshisida o‘shanchalik mag‘rur qalbini tushunolsang.

Bosh miya

Bosh miyaning ahamiyati haqida tushuncha. Bosh miya tabiat yaratgan ajoyib mo’jizadir. Odamning bosh miyasi uning aql-idroki, fikrlash qobiliyati, ongi kabi muhim ruhiy xususiyatlarining fizi-ologik asosi hisoblanadi.