2019 йил II-чорак

575

КБК 84

М 22Малак, Тоҳир

Ажаб дунё (Қиссалар ва ҳикоялар) [Матн]/ Т. Малик.-Тошкент: Янги китоб,2019.-368 б Одам умрини табиат фаслларига ўхшатиб сифатлашади.

KBK  84

Ф-81Фолкнер , Уилям

Қора мусиқа: қисса ва ҳикоялар. Уилям Фолкнер / Таржимонлар: И.Ғафуров, Э Эрназаров. Тўпловчи ва сўзбоши муаллифи А.Х.Саидов.- Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. -304 бет.

КБК 84                                                 М54Мирзо, Акбар                                     Сўнги нидо/А. Мирзо.-Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019.-384 б.

Мазкур роман “Аёзи чўзилган баҳор,” “Ажал билан юзма-юз”, ва Суиқасд китобларинингдавомидир.

KBK  84

Ш 27

 Шарқ ҳикоят ва ривоятлари: Биринчи китоб/ нашрга тайёрловчи, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Э. Очилов.-Тошкент: “Шарқ”, 2018.-528б.

КБК 84                                         В-74Воҳидов, Эркин                       Танланган асарлар.-Т.: “Шарқ”, 2018. -688 б.                                                                       Гарчи аёвсиз ўлим севимли шоиримиз, оташнафас сўз санъаткори Эркин Воҳидовни орамиздан олиб кетган бўлса-да, унингўлмас ва мўҳташам ижоди тилларга, диллардан дилларга кўчиб, барҳаёт яшамоқда.

КБК:84

М-34Машарипова, З

Ҳаммасига онам сабаб: воқеий қисса. Зулайҳо /Машарипова.-Тошкент :Янги аср авлоди. 2018.-448 б.

КБК:84

Н-14А.Навоий.

Маҳбуб ул –қулуб(Қалбга маҳбубҳикматлар ва ҳикоятлар).- Тошкент:“Сано стандарт”, 2018. -192 бет

КБК 84

Ғ-69

Танланган асарлар: Мансуралар, ҳикоялар, бадиалар ва бошқа асарлар.- Т.: “Sharq”, 2017.-б

ББК 84

Х-65Хмелевская, Ионна

Что сказал пакойник [Текст]/ /И.Хмелевская.-Ташкент: ИПТД “Узбекистан”,2016 368с.

КБК 84

Б-94 Булгаков, Михаил

Уста ва Маргарита. Роман/ Қ. Мирмуҳаммедов тарж. Т.: “Шарқ”, 2016.-480 б

КБК 84

С-43 Семёнов, Юлиан

Тирик қолиш буюрилган:роман. ЮлианСемёно/Таржимон Абдуворис Абдумажидов.-Тошкент: Янги аср авлоди,2018.-480 б.

КБК 84

М-12 Мирзо, Боқий

Ўғрининг муҳаббати: Иккинчи китоб. Боқий Мирзо.- Тошкент: Наманган, 2016.-208 б

КБК 84                                                    С-76 Содиқ, Фахриддин                            Йигирма йиллик ваъда [Матн]: ҳикоялар / С.Фахриддин.-Тошкент: “O’zbekiston”, 2016. 176 б

Муҳтарам китобхон, сизга Фахриддин Содиқ ижодидан намуналар тақдим этилмоқда. Ҳаётни мутоолаа қилинг.

КБК :87                                                      Ж 96 Жўраева Саида                           Ҳақиқат манзаралари . 100 мумтоз файласуф /Тўпловчи ва таржимон:- Тошкент: Янги асравлоди, 2018.-416 б.

Ушбу китобда жаҳон фалсафасининг ХХ асргача яшаб ижод қилган мумтоз вакиллари ҳаёти ва қуйма фикрлари имкон даражасига жамланган.

КБК: 84

 Н 14 Навоий, Алишер

         Насойим ул-муҳаббат. Ҳикоятлар ва ҳидоятлар / А. Навоий ; Иккинчи нашри. О. Давлатовнинг насрий баёни .- Тошкент: “O’zbekiston” НМИУ, 2018.-232 б

KBK 84

A 39 Ауizov, Abdullo.

Polvon yig‘lagan tun [Matn] :Qissalar /A. Ayizov . – Toshkent “O‘zbekiston” NMIU, 2018.-136 b.

 Nikoh… Bunchalar qadrli, bunchalar poklikka da’vatkor bo‘lmasa, bu kalom…

KBK 84

F 75  Fleming, Yan

Jeyms Bond: “Royal Kazinosi”.[Matn]: detektiv roman /Yan Fleming. –T.: “Ziyonashr” MChJ, 2019. -168 bet

ББК 84

З-80

Золотая поэзия Серебряного века [Текст]: Сборник стихов/ А.А. Блок [и др]. –Ташкент: “Узбекистан”,2-изд. 2018.-208с

ББК 84

Г 91

Пушкин, Александр Сергеевич. «Евгений Онегин». А.С.Пушкин – Ташкент, ИПТД «Узбекистан»-2018.

Издание втарое.-192 стр

ББК 84

Г 85 Грин, Александр

Избранное [Текст ] / А.Грин. – Ташкент: Узбекистан, 2018. Изданние второе.-168с.–(Литературное наследия)

KBK 84

A 39 Aytmatov, Chingiz

Bo‘tako‘z. Oq yomg‘ir. Erta qaytgan turnalar.Qissa va hikoya. Chingiz Aytmatov. Rus tilidan Asil Rashidov tarjimasi.:- T.: “Kamalak-Press” nashriyoti, 2019. 176 b

KBK 84

M 22 Malik, Tohir

So‘ngi o‘q, Savohil. [Matn]: qissalar/ Tohir Malik. –T.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2018/-480 bet.

Tohir Malikning “Savohil” hamda “So‘ngi o‘q” qissalari o‘zbek kitobxonlari uchun yaqin o‘tmishimizga bir nazar bo’lib, tarixiy voqealar asnosida inson ruhiyatiga qilinadigan benazr sayohat ham dir.

KBK 84

U 97 Uells, Gerbert

|Ko‘rinmas odam. [Matn] :qissa / G. Uells; tarjimon R. Komilov.-T.: “Ziyonashr” Ma’suliyati cheklangan jamiyat, 2019. -232b.

КБК 84

Я 60 Ян,В.

Ботухон: роман/ В.Ян.-Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт- матбаа ижодий уйи, 2018.-512 б.

КБК 84

Қ-35 Qahhor, Abdulla.

              Ayb kimga. [Matn]: Hikoyalar.-T.:“O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2018.-160 b

КБК: 84

Р -92 Рустамов,  Анорқул

Омадга элтувчи йўл / А.Рустамов.- Тошкент: Тафаккур қаноти 2018.-80 бет.

КБК 84

P92 Рустамов, Анорқул

          Оила бахти. Ҳаётий–фалсафий мулоҳазалар, ҳикоялар / А.Рустамов. – Тошкент: “Тафаккур қаноти” 2019. -80 бет.

Таълим–тарбиянинг нозиклиги шундаки, кучсиз  таълим тарбия оилага ғам-ташвиш келтиради.

КБК 84

T-98 To‘xtayev, Xudoyberdi

 Qiz bolaga tosh otmang / X. To‘xtaboyev. – Toshkent : Yangi asravlodi, 2018.-352 b

Ushbu kitobdan sevimli yozuvchimiz  Xudoyberdi To‘xtaboyevning so‘ngi yillarda yillarda yozgan ikki romani o‘rin olgan.

КБК: 84

A-38 Айтматов, Чингиз

         Асрни қаритган кун. Роман. Ч.Айтматов; рус тилидан Асил Рашидов таржимаси.- Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодиёт уйи, 2018.-456 б.

КБК 84

Г-95 Рашод Нури Гунтекин

             Оқшом қуёши [Матн]: Р.Н. Гунтекин-Тошкент. “О‘qituvchi” НМИУ. -2018.-288 б.

КБК 84

А-39 Айтматов, Чингиз

        Қулаётган тоғлар [Матн]: роман/ Ч.Айтматов; И.Ғафуров таржимаси;.-Т.: “O’zbekiston” НМИУ, 2018.-256 б.

Асарда инсон ва табиат, жамият тақдирида юз бермиш туб бурилишлару фожиалар бир бутундай тасвирланади.

КБК: 84

Ш-97 

       Олтин зангламас: роман ва ҳикоялар/ Шуҳрат.- Тошкент: Янги аср авлоди, 2018.-480 б.

  Романда тўғрисўз, меҳнаткаш, ҳалол, халқпарвар оддий ўқитувчи Содиқнинг туҳмат ва иғвога учраб, “халқ душмани” дея қораланиши, фожиали қисмати ҳаётий воқеа-ҳодисалар асосида ёритилган.

КБК 84

А-39 Aytmatov, Chingiz.

Alvido, Gulsari!. Qissa. Rus tilidan Asil Rashidov tarjimasi.-T:. “Kamalak-PRESS” nashriyoti.2019.-192 b.

КБК 84

А-39 Aytmatov, Chingiz.

Samon yo‘li. Sohil bo‘ylab chopayotgan olapar. Qissa. Chingiz Aytmatov. Rus tilidan Asil Rashidov tarjimasi.- T.: “Kamalak-PRESS”  nashriyoti, 2019. 208 b.

КБК: 84

G-34Genri O‘

Ishbilarmon kishilar: hikoyalar. / O‘ Genri.-T.: Yangi asr avlodi, 2018. -256 b.

Mazkur kitobga kirgan O‘.Genrining eng sara hikoyalari rus va ingliz tillaridan o‘zbekchaga qilinib hukmingizga havola etilmoqda.

КБК 84

K-44

Kipling, Jozef Redyard Kipling / Ruschadan Muhsin Zokirov tarjimasi.- Toshkent: Yangiasravlodi, 2019.-272b

Maugli-o’zgarmagan, uning boshdan kechirganlari, o’rmondagi hayoti, sarguzashtlari ham o’sha –o’sha.

КБК 87

O95

Odob-axloq kitobi / :Jadid adabiyoti namoyondalari: M. Behbudiy va boshq. T.: Yangi asr avlodi, 2019. 192 b.

Mazkur kitobda XX asr boshlarida adabiyot – ilmva chin insoniylikka chorlovchi asarlar jamlandi.

ББК: 84

Ў-74

1000 дардга 1000 даво/ Нашрга тайёрловчи: Муҳаммад Мухторов-Т.: “Adabiyot uchqunlari”, 2016 йил, 272 б.

Ушбу рисолада қадимги ҳакимлар ишлатиб келган, табобатда ҳам қўлланилаётган айрим ўсимликларнинг шифобахш таъсири уларнинг қандай касалликларда  қай тариқада ишлатилиши баён этилган.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.