Yangi axborot texnologiyalar bo’limi

MAQSAD VA VAZIFALARI

·         Jahon axborot resurslari Yangi texnologiyalar bo’limi axborot resurs markazi tarkibiga kiradi.

·         Jahon axborot resurslari yangi texnologiyalar bo’limi axborot resurs markazi direktori tomonidan tasdiqlangan nizom asosida faoliyat ko’rsatadi.

·         Bo’lim yangi axborot texnologiyalari asosida aholiga, bolalarga va maktab o’quvchilariga,ularning ilmiy, ma’rifiy, madaniy qiziqishlarini qondirish maqsadida xizmat qiladi.

·         O’quv uslubiy va boshqa axborotlarni to’plash, ishlov berish, sistematizatsiyalash va ularni o’quvchi, pedagog, kutubxonachi va bolalar o’qishiga rahbarlar ommasiga yetkazish.

·         Noan’anaviy axborot tashuvchilarning sistematik va maqsadli targ’ibotini amalga oshirish. (CD disk va boshqa tarqatuvchilardagi ma’rifiy materiallar, internetning jahon tarmog’i)

·         Maktab axborot resurs markazlarning informatizatsiyalash jarayoniga yordam ko’rsatish, mustaqil ravishda yoki boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda axborot texnologiyalaridan foydalanishda ilg’or loyihalarni targ’ibot qilish va amalga oshirish.

·         Axborotga bo’lgan talablarni aniqlash va foydalanuvchilarning talablarini qondirish.

·         Foydalanuvchilarni tezkor ravishda axborot bilan ta’minlash.

·         Kitobxonlar shaxsiy talablarini inobatga olgan holda, pullik va pulsiz xizmat ko’rsatish huquqiga ega.