Tanlangan bo'lim

Resurslar

Ахборот технологияларининг ривожланиши боскичлари

1-боскичда хисоблаш техникаси, алгоритмлаштириш асослари ва инструментал воситалар фанлари утилиб, ахборот еки информация, информатика, хисоблаш техникаси ва бошка бир катор тушунчалар берилган эди. Айримларини эслатиб ўтамиз.

Haykaltaroshlik

Bolaligida loydan, keyinchalik qum, plastilindan turli (kuchukcha, хо'tikcha va boshqa) shakllar yasab о'ynamagan bola bo'lmasa kerak. Ana shu bolalik ermaklari ayrim bolalarning kelajagini ham belgilab beradi. Katta bo'lgan sari bolaning…

San`at

San`at–ijtimoiy ong shakillaridan biri bo`lib, insoniyat ma`naviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni ma`naviy anglaqshning maxsus turidir.

D.I.Mendeleev

Dastavval, kimyo so‘zining qanday ma'noni anglatishi borasidagi farazlar to‘g‘risida ma'lumot beraylik. Birinchi faraz, «Xem» - qora degani bo‘lib, qadimiy Misr nomidan kelib chiqqan.

Botir Zokirov

Botir Zokirov!... Qiyosi yo‘q va hech qachon bo‘linmaydigan, yaxlit olam... Qaniydi san'atkorning haqiqat ro‘parasida qanchalik xoksor bo‘lsa, jaholat qarshisida o‘shanchalik mag‘rur qalbini tushunolsang.

Bosh miya

Bosh miyaning ahamiyati haqida tushuncha. Bosh miya tabiat yaratgan ajoyib mo’jizadir. Odamning bosh miyasi uning aql-idroki, fikrlash qobiliyati, ongi kabi muhim ruhiy xususiyatlarining fizi-ologik asosi hisoblanadi.

Zahriddin Muhammad Bobur

O’rta asr Sharq madaniyati va adabiyotining buyuk namoyandasi Zahriddin Muhammad Bobur 1483yil 14-fevralda Andijonda tug’ildi. Otasi Umarshayx Mirzo temuriy avlodidan bo’li, Farg’ona viloyatining hokimi bo’lgan.

Avloniy va musiqa san’ati

O`rta Osiyo ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotida muhim o`rin tutgan jadidchilik harakati, adabiyoti va san’atining yirik namoyondalaridan biri bo`lmish Abdulla Avloniy milliy teatr va musiqa san’ati ravnaqi, xalqimizni ma’naviy qashshoqlikdan…

Avesto

«Avesto» eramizdan oldingi VII asrning oxiri va VI asrning boshlarida yaratilgan. Uning qadimgi qismlari miloddan avvalgi 2000-1000 yillarga taalluqli, deb qaraladi.